Velkommen


Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.

Formålet var, sitat:
"å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."


RENNEBU HISTORIELAG

Rennebu Historielag vart stifta
27. desember 1949
, og den første
formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.
Les mer om historielaget

AKTIVITETER

"Amerikaslekter"
Nå er boka om utvandringa fra Rennebu til Amerika klar for salg. Det blir lanseringskveld torsdag 4. oktober kl. 19.00 på Frivilligsentralen, Berkåk. Du får anledning til å kjøpe boka, høre om hvordan forfatterne har arbeidet og treffe folk rundt kaffebordet. Vel møtt!
Du som ikke har anledning til å møte opp der, kan bestille boka ved å ringe 97979952 eller sende mail til ingrid.laanke@getmail.no

NYHETERBILDER