Velkommen


Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.

Formålet var, sitat:
"å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."


RENNEBU HISTORIELAG

Rennebu Historielag vart stifta
27. desember 1949
, og den første
formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.
Les mer om historielaget

AKTIVITETER

Rennebu Historielag har årsmøte onsdag 27.februar kl. 19.30 på Frivilligsentralen, Berkåk.
I tillegg til årsmøtesaker blir det lokalhistoriske innslag og bevertning.Saker som ønskes behandlet på møtet må leveres til leder senest 20.februar. Alle som kjøper Årsskriftet Innunder blåe himmelrand har medlemsrett i Rennebu Historielag.

AMERIKASLEKTER
- et praktverk av ei bok om utvandringen fra Rennebu. Den er på hele 640 sider og omhandler 1560 emigranter fra Rennebu.
Les mer om boka!


NYHETER

AMERIKASLEKTER
Er noen av dine slektninger nevnt i emigrantboka "Amerikaslekter, utvandringen fra Rennebu"?
Sjekk disse registrene og se om du finner noen du kjenner.
Les mer om boka!


BILDER