Velkommen


Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.

Formålet var, sitat:
"å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."


RENNEBU HISTORIELAG

Rennebu Historielag vart stifta
27. desember 1949, og den første
formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.
Les mer om historielaget

AKTIVITETER


Onsdag 14. juni kl. 18 inviterer Soknedal Historie- og Museumslag til historisk vandring til tuftene av den gamle Rønningssetra i Igelbogen. Oppmøteplass ved bompengekassen ved Garli. Ta med mat og drikke! Velkommen!
Lørdag 24. juni kl. 18 blir Bygdetundagen arrangert på Haugen.


NYHETER

BILDER