Velkommen


Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.

Formålet var, sitat:
"å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."


RENNEBU HISTORIELAG

Rennebu Historielag vart stifta
27. desember 1949
, og den første
formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.
Les mer om historielaget

AKTIVITETER

Årets «Bygdetundag»
Søndag 27. mai kl. 15.00 markerer Rennebu Historielag 200-årsjubileet for Aasmund Olavsson Vinje, med framsyninga «Ferda- VINJE» på låven på Nordstuggu Flå . Magne Skjævesland kåserer, syng og spelar og nyttar stoff frå boka «Ferdaminne frå sumaren 1860». Det blir sal av mat.
I samband med framsyninga blir det,
for dei som har lyst , vandring frå Berkåk langs pilegrimsleden til Flå.
Møt opp på Torget kl. 13.30.

NYHETERBILDER