Velkommen


Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.

Formålet var, sitat:
"å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."


RENNEBU HISTORIELAG

Rennebu Historielag vart stifta
27. desember 1949
, og den første
formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.
Les mer om historielaget

AKTIVITETER

Onsdag 14. juni kl. 18 inviterer Soknedal Historie- og Museumslag til historisk vandring til tuftene av den gamle Rønningssetra i Igelbogen. Oppmøteplass ved bompengekassen ved Garli. Ta med mat og drikke! Velkommen!

Lørdag 24. juni kl. 18.30 blir Bygdetundagen arrangert på Haugen.
Programmet starter kl 19.30

NYHETERBILDER