Velkommen


Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.

Formålet var, sitat:
"å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."


RENNEBU HISTORIELAG

Rennebu Historielag vart stifta
27. desember 1949
, og den første
formannen var Ingebrikt H. Ytterhus.
Les mer om historielaget

AKTIVITETER

Årsmøte i Rennebu Historielag
onsdag 7. mars 2018 kl 19.30
på Frivilligsentralen på Berkåk.
Last ned sakliste: _rsm_te_i_rennebu_historielag_2018.docx

NYHETERBILDER